Bank Dziecięcych Uśmiechów

Program Bank Dziecięcych Uśmiechów został stworzony z myślą o wsparciu instytucji i organizacji społecznych pracujących na co dzień z dziećmi do 18 roku życia z rodzin potrzebujących. Chcemy wspólnie wskazywać dzieciom pozytywne wzorce, uczyć i otaczać opieką.
Regulamin zostanie ogłoszony wraz z kolejnym naborem
Wszystkie podmioty, które uzyskały darowiznę na realizację zadań w ramach programu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów są zobowiązane do złożenia sprawozdania merytorycznego oraz rozliczenia się w ciągu 30 dni od daty zakończenia projektu. Rozliczenie jest możliwe dopiero po zakończeniu projektu - zgodnie z datą zakończenia podaną w złożonym wniosku.
W 2017 r. nie było jeszcze naboru do konkursu.