Bank Dziecięcych Uśmiechów

Czym jest BDU?

Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem mikro-grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Wiele dzieci nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i wzrastania w świecie wartości we własnych rodzinach. Część odpowiedzialności za ich wychowanie biorą na siebie instytucje państwowe i organizacje społeczne. To one najlepiej znają swoich podopiecznych, ich potrzeby, marzenia, talenty i to one mogą się ubiegać o wsparcie swoich projektów.

Jak powstał program BDU?

Fundacja Banku Zachodniego WBK zainicjowała program w 2004 roku. W stworzenie programu zaangażowali się pracownicy Banku Zachodniego WBK.

Główne cele programu

Chcemy inwestować w edukację, wychowanie i rozwój talentów poszczególnych dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej. Mamy nadzieję, że dzięki temu będą mieć lepszy start w dorosłe życie.

Jesteśmy pełni podziwu dla wychowawców, pedagogów i wolontariuszy, którzy z wielkim poświęceniem zajmują się pokrzywdzonymi dziećmi. Rozjaśniają im świat, ze szczególną troską myślą o ich przyszłości, a swoją pracę i rolę traktują poważnie. Nasza Fundacja wspiera takie inicjatywy, w których widać indywidualne podejście do dzieci.

Stawiamy sobie cel inny niż tylko chwilowe rozweselenie dzieci dobrą zabawą. Chcemy razem z Państwem wskazywać młodym ludziom pozytywne wzorce. Zależy nam, aby uczyć dzieci wrażliwości społecznej, aktywności obywatelskiej, odpowiedzialności za siebie, za innych, za swoją ojczyznę.

Kto może się ubiegać o grant?

W programie grantowym BDU mogą wziąć udział placówki statutowo zajmujące się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie placówki:
organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, szkoły.