Bank Młodych Mistrzów Sportu

Główne cele programu
Program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play.
Chcemy zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej  oraz aktywnego stylu życia. Umożliwiamy popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności.

Przedmiotem dofinansowania są:

  • Drużynowe zawody sportowe
  • Olimpiady
  • Paraolimpiady
  • Turnieje sportowe

Czego nie finansujemy:

  •  Zagranicznych wyjazdów drużyn
  •  Indywidualnych udziałów w zawodach sportowych / treningach
  • Wyposażenia hal sportowych, boisk itp.

Rozliczenie
Wszystkie podmioty, które uzyskały darowiznę na realizację zadań w ramach programu grantowego Bank Młodych Mistrzów Sportu są zobowiązane do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego w elektronicznej aplikacji Fundacji Banku Zachodniego w ciągu 30 dni od daty zakończenia projektu.

Regulamin konkursu:

Regulamin BMMS

W konkursie mogą brać udział organizacje, które w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie dostały od Fundacji Banku Zachodniego WBK grantu, a wszystkie poprzednie projekty mają rozliczone.


Zaloguj się, aby złożyć wniosek: